Výrobní závod Zábřeh na Moravě

Foto

Významnou část společnosti Uzeniny Příbram, a.s. tvoří vlastní výrobní závod v Zábřehu na Moravě, který společnost začala provozovat na podzim roku 2012. V tomto závodu jsou vyráběny uzeniny a vybrané druhy lahůdek. Výroba je zaměřena především na výrobky vyššího standardu s vysokým obsahem masa. Jedná se o šunky, celosvalové speciality a výrobky se sníženým obsahem sodíku. Celý výrobní závod byl přizpůsoben nejnáročnějším požadavkům na provoz závodu zabývající se masným průmyslem. Nutné bylo zabezpečit přestavbu, přístavbu, rozšíření a částečnou výměnu výrobního zařízení za výkonnější a nejnovější technologie. Veškeré vkládané investice jsou směřovány ke spokojenosti stávajících či potencionálních koncových zákazníků společnosti Uzeniny Příbram, a.s.

PROJEKT - Inovace a optimalizace postupů při zrání, skladování a produkci masa a masných výrobků

Naše značky

Příbramská uzenina Mr. Natur